Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Fikri Mülkiyet Hizmetleri

Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi aşamasında önem verilmesi gereken konulardan biri fikri mülkiyet varlıklarının hukuken koruma altına alınmasıdır. AKDENİZ TTO olarak bu alanda verdiğimiz hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması konusunda ilgilileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak ile başlar. Üniversitemiz akademisyen ve araştırmacıların Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Bitki Çeşidi ile ilgili kaynaklara ve mevcut araştırma sistemlerine kolayca ulaşabilmesi ve konu ile ilgili bilgi almaları amacıyla Türk Patent Enstitüsü Bilgi Doküman Birimi açılmıştır. 2014 yılında imzalanan Patent Bilgi Merkezlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesine (PATLİB Patent Bilgi Merkezleri)  imza atan 14 üniversite arasında yer alarak hizmet kapsamımızı genişletmiş bulunmaktayız.

Bu kapsamda AKDENİZ TTO aracılığı ile faydalanabileceğiniz olanaklar;

– Patent Ön Araştırma Hizmeti,

– Sözleşme Hukuku Desteği,

– Fikri Haklar Başvuru Desteği,

– Fikri Haklar Teşvik ve Destek Fonlarına Ulaşım,

– Lisanslama ve Ticarileştirme Desteği,

– Akdeniz Üniversitesi Patent Portföyünün Kullanıma Sunulmasıdır.

 

Değerli Akdeniz Üniversitesi Araştırmacıları,

10 Ocak 2017 itibari ile yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile üniversiteler bünyesinde yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerinde tasarruf yetkisi üniversiteye bırakılmıştır.

Bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştirildiğinde; buluş bildirimlerinin Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkilendirilmiş Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKİŞMER TTM)’ne yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Buluş bildirimleriniz Akdeniz Üniversitesi Buluş (Proje) Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve “Hizmet Buluşu” olarak nitelendirilen buluşlar üniversite tarafından desteklenecektir. Desteklenen buluşların fikri ve sınai haklar başvuruları ve ticarileştirme çalışmaları AKİŞMER TTM tarafından yapılacaktır.

Buluş Bildirim Formu, başvuru ve fikri-sınai mülkiyet hakları ile ilgili detaylı bilgi için AKİŞMER TTM ile iletişime geçebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170929-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm

 


Son Güncelleme : 14 Nisan Cuma 2017
36