Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Ticarileştirme

Üniversitede gerçekleştirilmiş olan araştırma sonuçlarının, ticari ve endüstriyel kullanımına ilişkin, ticarileştirme sürecinde uygun lisansörleri belirleme, lisans görüşmelerini başlatma, sürdürme ve sözleşmelere katılma gibi hizmetler vermektedir.

Ticarileştirme seçenekleri hakkında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi, lisansör görüşmelerin yapılması ve lisanslama sözleşmelerin hazırlanması, Patentlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım çalışmaları, Buluşun risk sermayesi kuruluşlarına ve melek yatırımcılara tanıtılması faaliyetlerini yürütür.

6518 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye göre patent hakkının kiralanması (lisanslanması), devri veya satışı sonucunda elde edilen kazançlar ile patentli buluşun üretime tabi tutularak pazarlanması sonucunda elde edilen kazançların %50’si için kurumlar vergisi veya gelir vergisi alınmayacaktır. Ayrıca lisans ve devir işlemleri de Katma Değer Vergisinden istisna tutulacaktır.

Ticarileştirilmesini istediğiniz buluşunuz için AKDENİZ TTO ile iletişime geçiniz.


Son Güncelleme : 20 Nisan Perşembe 2017
36