Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


TECHANTALYA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü AKDENİZ Teknoloji Transfer Merkezi ortaklığında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği TR61/15/DFD Referans Numarası ile desteklenen “Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalarının Ar-Ge ve İnovasyon Eğilimlerinin Tespit Edilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması” ile; Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalarının Ar-Ge ve İnovasyon Eğilimlerinin Tespit Edilmesi, bölgesel Üniversite Sanayi İşbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi hızlandırılacak ayrıca elde edilen veriler ışığında Antalya OSB’nin Ar-Ge ve İnovasyon potansiyelinin ortaya çıkarılması ve stratejilerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Gerçekleştirilen projenin bir çıktısı olan ve Antalya ili ve çevresinde Üniversite Sanayi İşbirliği ekosisteminin geliştirilmesi için arayüz mekanizması olarak faaliyete başlayan bu platformda;

-Yerel üniversite sanayi işbirliği kültürü geliştirilmesi,
-Diğer Sanayi Üst kuruluşlarının(STK, Kamu kurumu, vb) katılımı ile arayüz mekanizmasının güçlendirilmesi,
-Akdeniz Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojik altyapının özel sektöre ve kamuya aktarılabilmesi,
-Özel sektör firmaları ve akademisyenlerin bir araya geleceği sektörel etkinliklerin yapılması,
-Teknoloji transfer uygulamalarının etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi,
-Üniversite- Sanayi İşbirliğine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi, eylem planlarının hazırlanması süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

İlgili platforma http://www.techantalya.com/ adresi üzerinden erişebilirsiniz.


Son Güncelleme : 10 Nisan Pazartesi 2017
36