Tarihçe

2010 yılı itibariyle Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan AKİŞMER (Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası İle İş Birliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi), Üniversitemiz ile iş dünyası arasındaki köprü görevini yüklenerek Üniversitemizde üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak üzere faaliyetlerine devam etmektedir. 2013 yılı itibariyle AKİŞMER, yenilenmiş yapısıyla bir Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) olarak kurgulanmıştır.

2015 yılı itibariyle AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi, TÜBİTAK 1601 destek programından yararlanmaya hak kazanan dokuz üniversite arasında yer alma başarısını göstermiştir. Bugün itibarıyla AKİŞMER TTM, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki TÜBİTAK destekli tek teknoloji transfer birimidir.

Ekonomik kalkınmanın temel taşı olan üniversite sanayi işbirliğinin kurumsal bir şekilde yürütülmesi için önemli bir görev üstlenen teknoloji transfer ofisleri (TTO), 2013 yılı itibariyle bir devlet politikası haline gelerek TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen yapılar haline gelmiştir.

TTO’ların üniversite ile sanayi işbirliğinde aktif rol üstlenerek koordinasyon ve iletişimi sağlayan, akademik çalışmaların sanayiye yönelik ürün ve hizmetlere dönüşmesinde rol oynayan bir yapısı bulunmaktadır.

TTO’ lar bölgesel açıdan bulundukları akademik ve ticari ekosisteme göre farklılık göstermektedir. Her TTO bulunduğu lokasyonda en etkili ve verimli olabileceği forma gelerek sürdürülebilir üniversite sanayi işbirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi misyonu, üniversite sanayi işbirliğini, proaktif bir yaklaşımla ve sonuç odaklı faaliyetlerle birebir hizmet sunarak hayata geçirmektir.

Merkezin vizyonu, Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında önümüzdeki 5 yılsonunda ulusal ve ulusalararası tanınırlığı olan, paydaşlarımız ile etkili iletişimi sağlamış, kurumsallaşma sürecini tamamlamış, sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaktır.


Son Güncelleme : 14 Nisan Cuma 2017
36