Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Proje Yönetimi

AKDENİZ TTO, ulusal/uluslararası kuruluşlardan destek görmesi uygun görülen projelerin,

– Proje önerisinde belirtilen faaliyetlerinin takibi,
– Mali hususlardaki süreçlerin işletilmesi,
– Gerekli görüldüğü durumlarda projenin yeniden düzenlenmesi,
– Teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi,
– Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmesi konularında destek hizmeti sunmaktadır.

Detaylı bilgi, soru ve görüşleriniz için lütfen birim yetkilileri ile irtibata geçiniz.


Son Güncelleme : 20 Nisan Perşembe 2017
36