Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Güncel Proje Çağrıları

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
“ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İmalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “Üretim Ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Ve Kobi’lerin Payının Arttırılması” konulu proje çağrısı yayınlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’ler olup 8 farklı konu başlığından birinde KOBİ’lerin hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) ile İkili İşbirliği Programı Çağrısı

2522-TÜBİTAK ve Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

İşbirliği araştırma alanları:

  • Sağlık Bilimleri
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Çevre Yönetimi ve Politikası

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Era-Net Smart Grids Plus 2017 Çağrısı

Era-Net Smart Grids Plus, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen uluslararası bir projedir. Çağrıda, akıllı şebekelere yönelik uluslararası projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrıya ilişkin detay bilgi için tıklayınız.

 

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 2. Dönem Başvurusu Başladı

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 2. Dönem Başvuruları başlamıştır. Detaylı bilgi için program sayfasındaki program ilanını ve sıkça sorulan soruları ziyaret ediniz.

Başvuru için tıklayınız.

 

2216 – Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2017/2 Başvuruları

2216 – Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı 2017 yılı 2. Dönem başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 06 Ekim 2017.

Uluslararası Araştırmacılar için Araştırma Burs Programı başvurusu için tıklayınız.

 

BİDEB 2214/A ve 2219 Programları 2017 Yılı 2.Dönem Başvuruları

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen burs programlarından; 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ve 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı’nın 2017 yılı 2. dönem başvuruları 11/09/2017 tarihinde başladı.

Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacaktır.

 

ERC 2018 Starting Grant Çağrısı Başvurulara Açık!

Doktorasını 01.01.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında almış genç araştırmacıların başvuru yapabilecekleri bu çağrı kapsamında sosyal bilimler dâhil tüm araştırma konularından başvurular alınmakta. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri, bilimsel mükemmeliyete göre değerlendiriliyor. Çağrı kapsamında 391 araştırmacının desteklenmesi hedefleniyor. Çağrının son başvuru tarihi 17 Ekim 2017.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı!

Ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldı.

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06/10/2017 olarak belirlenmiştir.

TÜBİTAK’tan Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Alanında Yeni Çağrı

Hasar gören pist, taksi yolu ve uçuş alanlarının onarılması konusunda mevcut durumun milli imkânlar kullanılarak iyileştirilmesini amaçlayan “Pist Çabuk Onarım Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi” başlıklı yeni bir çağrı yayınlanmıştır. Bu çağrı kapsamında projeler, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından 1007 Programı kapsamında değerlendirilecektir. Bu çağrı ile geliştirilecek malzemelerle farklı boyutta oluşabilecek hasarların mümkün olan en kısa sürede onarılması hedeflenmektedir.

Çağrı duyurusu ve proje istekleri için detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz. 

 

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Petrolleri A.O. ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı “Petrol ve jeotermal sektörlerinde kullanılan üretim ve muhafaza boruları ile maden sondajlarında kullanılan tijlerin; ısıl işlem ve test teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 02.10.2017 itibari ile yayınlanmıştır.

Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Mühendislik Alanlarında ‘Distinguished Visiting Fellowships and Missions’ Çağrısı

Program kapsamında Birleşik Krallıktan misafir araştırmacıların (bireysel veya grup olarak) kısa süre ile Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumuna gelmeleri için destek sağlanacaktır.

Desteklenecek örnek faaliyetler:

– Ortak makale veya araştırma önerileri üzerinde çalışmak,

– Üniversitelerde ders vermek; bilimsel toplantılarda sunumlar gerçekleştirmek, seminerlere katılım sağlamak,

– Yeni öğretme modülleri veya programların üretilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,

– Proje konsorsiyumlari oluşturmak vb.

Detaylı bilgiye tubitak.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

 

Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) ile İkili İşbirliği Programı Çağrısı

Türkiye ile Macaristan arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2009 yılından itibaren yürütülen 2522-TÜBİTAK ve Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

İşbirliği araştırma alanları:

Sağlık Bilimleri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Çevre Yönetimi ve Politikası

Çağrı kapanış tarihi: 16 Ekim 2017

Detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme : 25 Eylül Pazartesi 2017
36