Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Fikir / Proje Geliştirme

AKDENİZ TTO, sanayiden ya da akademiden iletilen başlangıç aşamasındaki fikirlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirmesi ve başarı potansiyeli olan fikirlerin projelendirilmesi ile başvuru süreci ve sonrasındaki teknik, idari işlemlerin takibi konusunda hizmet sunmaktadır. Ticarileşme potansiyeli olan ve destek programlarından faydalanmaya aday bir projenin sağlıklı yanıt vermesi gereken 14 soruluk “Proje Destek Hizmetleri Bilgi Formu’’nu dokümanlar alanından inceleyebilirsiniz.


Son Güncelleme : 20 Nisan Perşembe 2017
36