Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


BİPP

Akdeniz Üniversitesi, AKDENİZ TTO (AKDENİZ Teknoloji Transfer Ofisi) olarak Üniversite İş dünyası işbirliği sonucunda rekabetçi yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, yeni teknolojilerin hukuki koruma altına alınarak sanayinin kullanımına sunulması, üniversitemizin ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanması, Üniversite İş dünyası ortaklı projelerin geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvikini sağlamak üzere faaliyetler yürütmekteyiz.

Sanayi ve Ticaret Odaları, Üniversiteler, İhracatçı Birlikleri tarafından çeşitli alanlarda Proje Pazarları düzenlenmektedir. Proje Pazarlarının amacı üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında ortak Ar-Ge projelerinin oluşturulması, proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunması, ulusal ve/veya uluslararası teknolojik işbirliklerinin sağlanmasıdır.

AKDENİZ Teknoloji Transfer Merkezi 3 Kasım 2015’de Antalya’da ilk defa Proje Pazarı düzenlemiştir. Bölgemizin öncelikleri ve Üniversitemizin yetkinlikleri göz önünde bulundurularak Tarım Sektörünü hedef alınmış ve Bitki Islahı çalışmaları yürüten Türkiye’deki araştırmacılar ve firmalar bir araya getirilmiştir. Geleneksel hale getirilmesi amaçlanan proje pazarı  8 Ekim 2016 tarihinde EXPO 2016 Antalya’da Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) iş birliği ile uluslararası boyutta düzenlenerek bir ilk olma özelliğini daha göstermiştir.

Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerden gelen ıslah projeleri firmalar ile buluşturularak, yapılan ikili görüşmeler ile Ar-Ge iş birlikleri için ilk adımların atılmasına katkı sağlayarak, firmalar veya diğer araştırmacılar ile ortak proje kurgulama, proje fikriniz kapsamında iş birlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatını sunan BİTKI ISLAHI PROJE PAZARI(BİPP), paydaşlara çeşitli çalışmaların da önünü açmıştır.

 

2015 ve 2016 yıllarında düzenlenen BİTKI ISLAHI PROJE PAZARI(BİPP)’nın detaylarına  http://plantbreedingprojects.akdeniz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme : 10 Nisan Pazartesi 2017
36