Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Biyoekonomi ve Bulaşıcı Hastalıklar Tematik Alanlarındaki SEA-EU JFS 2018 Ortak Çağrısı Açıldı!

Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkeleri “Biyoekonomi ve Bulaşıcı Hastalıklar” alanlarında araştırma projeleri SEA-EU JFS 2018 çağrısı açıldı.

 

Söz konusu çağrı kapsamında çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya uluslararası ve ulusal başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Uluslararası Başvuru Süreci

 

Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 18 Eylül 2018’dir. SEA-EU JFS 2018 yılı ortak çağrısına, Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Endonezya, Kamboçya, Laos, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Filipinler ve Vietnam’dan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Proje konsorsiyumu, “2+1” kuralı gereğince ya ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere en az 3 proje ortağından oluşmalıdır.

 

18 Eylül 2018, saat 12.00’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

 

Çağrı ile ilgili detaylara ve çağrı metnine https://www.sea-eu-jfs.eu/ adresindenulaşılabilmektedir.

 

TÜBİTAK – Ulusal Başvuru Süreci

 

ARDEB 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

 

Konsorsiyuma Türkiye’den dâhil olan Üniversite/Araştırma Merkezleri TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. SEA-EU JFS 2018 yılı ortak çağrısına yapılan uluslararası başvuruya ek olarak Türkiye’den katılım sağlayacak Üniversite/Araştırma Merkezlerinin TÜBİTAK’a ulusal proje Başvurusunu çevrimiçi olarak http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 25 Eylül 2018 tarihine kadar gerçekleştirmesi; imzalı başvuru formu çıktılarını 3 Ekim 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne (UİDB İÇİM) teslim etmiş olması gerekmektedir. TÜBİTAK’a sunulacak başvuru formunda, projelerde yürütücü ya da ortak olarak yer alan Türk ekiplerin yapacağı çalışmaların detaylı olarak verilmesi beklenmektedir. Program hakkında detaylı bilgi için            http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr sayfasını ziyaret ediniz.

 

TEYDEB 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

 

  • Konsorsiyuma Türkiye’den dâhil olan KOBİ ve Sanayi Kuruluşları TÜBİTAK tarafından 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. SEA-EU JFS 2018 yılı ortak çağrısına yapılan uluslararası başvuruya ek olarak Türkiye’den katılım sağlayacak KOBİ ve Sanayi Kuruluşlarının Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS), https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak Ön Kayıt Başvurusu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ön Kayıt Başvurusu yapılabilmesi için öncelikle PRODİS’e kayıt olunması gerekmektedir. Bu aşama sonrasında PRODİS’e giriş yapılarak proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı “Proje Ön Kayıt Formu”, ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen ek belgeler ve projede görev alan tüm personele ait özgeçmişlerin basılı/imzalı olarak en geç 25 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra çevrimiçi yapılan Ön Kayıt Başvuruları ve ulaştırılan basılı/imzalı belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 25 Eylül 2018 tarihine kadar yalnızca Ön Kayıt Başvurusu yapılması gerekmekte olup, TÜBİTAK 1509 programına proje başvurusu yapılmayacaktır. Yalnızca uluslararası başvuru değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TÜBİTAK 1509 programına proje başvurusu alınacaktır. Uluslararası değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra ilgili firmalara TEYDEB tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Program hakkında detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/icerik-1509-tubitak-uluslararasi-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programisayfasından ulaşabilirsiniz.
0