Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


UYGULAMALI (PMI ONAYLI) PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

UYGULAMALI (PMI ONAYLI)

PROJE YÖNETİMİ

EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Amacı

Günümüzde şirketler günlük işlerinin yanı sıra; organizasyonun stratejik kararlarına uygun olarak projeler yapmak zorundadırlar. Bu nedenle; proje çalışmalarının daha başarılı olabilmesi için proje ile ilgili çalışanların “Proje Yönetimi” konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Eğitim Hedefi

“Proje Yönetimi” eğitimi ile kurumların proje süreçlerini etkin kullanabilmesi için,

Project Management Institute (PMI) tarafından hazırlanan ve Dünya da kullanılan metodolojiye uygun olarak projelerin başarılı yürütülebilmesinde;

 • Proje Yönetimi Mesleğinin Önemi,
 • Kapsam
 • Proje boyunca kullanılan teknik ve araçların öğretilmesi,
 • Proje ekibinin ve yöneticisinin iletişim kalitesinin arttırılması,
 • Proje riskleri,
 • Proje dokümanları,
 • Proje kabul ve kısıtları,
 • Proje bilgi birikim alanları,

Hususlarında gereken becerilerin kazanılması hedeflemektedir.

Konu Başlıkları

GÜN-1

Proje Yönetimine Giriş

 • PMI (Project Management Institute ve PMP (Project Management Professonal) hakkında bilgilendirme
 • Proje ve Proje Yönetimi Nedir?
 • Portföy Yönetimi
 • Program Yönetimi
 • Projeler ve Stratejik Proje Planlama
 • Proje Yönetim Ofisi Tanımları
 • Operasyon, Organizasyon ve Proje Yönetimi Tanımları, Aralarındaki İlişkiler
 • Proje Yöneticisinin Rolü

Organizasyon Etkileri ve Proje Yaşam Döngüsü

 • Organizasyonel Kültür ve Tarz
 • Organizasyonel İletişim
 • Organizasyonel Yapılar
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları
 • Çevresel İşletme Faktörleri
 • Proje Paydaşları ve Yönetişim
 • Proje Ekibi
 • Proje Yaşam Döngüsü
 • Proje Fazları
 • Metodolojinin Anlatım Biçiminin Paylaşılması

Proje Yönetimi Süreçleri

Proje ENTEGRASYON Yönetimi

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolü
 • Proje veya Faz Kapanışı
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Çalıştay

 • Proje EKİPLERİ Oluşturma ve proje seçimi
 • Başlatma Belgesi Oluşturulması

GÜN-2

Proje KAPSAM Yönetimi

 • Yönetim Planları Nedir? Öneminin Anlatılması
 • Projelerde Kapsamın Önemi
 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinim Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması,
 • İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü
 • Değişiklik Yönetimi
 • Varsayımlar, Kısıtaların Tanımı ve Önemi
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Proje PAYDAŞ Yönetimi

 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının Kontrolü
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Çalıştay

 • Kapsam Yönetim Planı Dokümanı
 • Kapsam Bildirim Dokümanı
 • İş Kırılım Yapısı Dokümanı
 • Varsayım, kısıt örneklerinin tanımlanması

GÜN-3

Proje ZAMAN Yönetimi

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlaması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
 • Zaman Çizelgesi Kontrolü
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Çalıştay

 • Proje aktiviteleri tanımlama, sıralama ve ilişkilendirme Dokümanı
 • Kaynak atama
 • Proje Ağ Diyagramı oluşturma
 • Proje Kritik Hattının Belirlenmesi
 • Proje Süresinin Belirlenmesi

GÜN-4

Proje MALİYET Yönetimi

 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Proje İNSAN KAYNAKLARI Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması
 • Proje Ekibinin Oluşturulması
 • Proje Ekibinin Geliştirilmesi
 • Proje Ekibinin Yönetilmesi
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Proje İLETİŞİM Yönetimi

 • İletişim Yönetiminin Planlanması
 • İletişimin Yönetilmesi
 • İletişim Kontrolü
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Çalıştay

 • Proje aktivite bazlı maliyetlendirme
 • Proje Bütçesi Dokümanı
 • İnsan Kaynakları Sorumluluk Matrisi
 • İletişim Dokümanı

GÜN-5

Proje RİSK Yönetimi

 • Risk Nedir?
 • Risk Yönetiminin Planlaması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Risklerin Kontrolü
 • Girdiler, Araç ve Teknikler, Çıktılar

Çalıştay

 • Risk Yönetim Planı
 • Proje Risk Listesi Dokümanı
 • Risk Cevapları ve EMV(Expected Manutary Value)Beklenen Parasal Değerl hesaplama

Proje KALİTE Yönetimi

 • Projelerde Kalitenin Tanımı ve Önemi
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
 • Kalite Güvencesinin Sağlanması
 • Kalitenin Kontrolü
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

GÜN-6

Proje İNSAN KAYNAKLARI Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması
 • Proje Ekibinin Oluşturulması
 • Proje Ekibinin Geliştirilmesi
 • Proje Ekibinin Yönetilmesi
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Proje TEDARİK Yönetimi

 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Tedariklerin Kapanışı
 • Sözleşme Yönetimine ait kritik başlıklar
 • Girdiler, Araçlar ve Teknikler, Çıktılar

Çalıştay

 • Projelerin Sunumu

Süre

6 Gün- (Toplamda 36 saat ) 1 günlük eğitim 6 saat sürelidir.

Katılımcıların PMP sertifikası alma durumlarına istinaden, PMI tarafından PMP sınavı ön koşulu olan, 35 saatlik “Proje Eğitimi” tamamlamış olma şartı aranmaktadır.

Program sonunda verilecek olan sertifika, sınavın eğitim alma ön koşulunu sağlayacaktır.

Katılımcılar

Kontenjan ile sınırlıdır.

Bilgi

Eğitim sırasında katılımcılara dağıtılacak olan ders notları ve diğer eğitim materyalleri

Istanbul Institute tarafından sağlanacaktır.

Eğitim sonrası değerlendirme raporlamaları ve sertifikasyon Istanbul Institute tarafından sağlanacaktır.

Eğitim Ücretlidir

Kayıt ve diğer tüm bilgiler için

AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi

Adres: Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Dumlupınar Bulvarı Enstitüler Binası
A Blok Kar:4 07058 Konyaaltı | Antalya | Türkiye

Telefon: +90 242 227 7862 | +90 242 227 6380

Dahili: #1367 #1393

E-mail: akismerttm@akdeniz.edu.tr

0