Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Mühendislik Alanlarında ‘Distinguished Visiting Fellowships and Missions’ Çağrısı Açıldı!

Program kapsamında Birleşik Krallıktan misafir araştırmacıların (bireysel veya grup olarak) kısa süre ile Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumuna gelmeleri için destek sağlanacaktır.

Desteklenecek örnek faaliyetler:

– Ortak makale veya araştırma önerileri üzerinde çalışmak,

– Üniversitelerde ders vermek; bilimsel toplantılarda sunumlar gerçekleştirmek, seminerlere katılım sağlamak,

– Yeni öğretme modülleri veya programların üretilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,

– Proje konsorsiyumlari oluşturmak vb.

Detaylı bilgiye tubitak.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

0