Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi


Çevre ve Hammaddeler Bilgi Günü ve Proje Pazarı-Kayıt Sistemi Açıldı!

Çevre ve Hammaddeler Alanı 2018-2020 Çağrıları Bilgi Günü ve Proje Pazarı, Avrupa Komisyonu tarafından 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek.

Ufuk2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler Alanı kapsamında Kasım 2017’de açılması öngörülen 2018-2020 çağrıları araştırma önceliklerine yönelik düzenlenecek bu etkinliğe katılım sayesinde, konu özelinde faaliyet gösteren başarılı araştırma ekipleri çağrı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekken, yüksek teknoloji kuruluşları, KOBİ’ler ve sanayi temsilcileri ile bir araya gelme ve proje fikirlerini tartışma fırsatı bulacak.

Etkinlik kapsamında ön plana çıkacak olan çağrı öncelikleri arasında şu ana başlıklar yer alıyor:

  • Karbonsuzlaştırma,
  • İklim değişikliği adaptasyonu, etkileri ve iklim servisleri,
  • İklim değişikliği, biyçeşitlilik ve ekosistem servisleri arasındaki ilişki,
  • Kriyosfer,
  • Ekonomik ve çevresel kazançların birleştirilmesi – Döngüsel Ekonomi
  • Hammaddeler
  • Çevre, ekonomi ve toplum için su
  • Sürdürülebilirlik için yenilikçi şehirler
  • Yer gözlem
  • Doğa tabanlı çözümler, afet riski azaltımı ve doğal sermaya muhasebesi
  • Kültürel miras

  Etkinliğe katılım ücretsiz olup kayıt olmak zorunludur. Kayıt, etkinlik programı ve diğer detaylar için tıklayınız.

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Seyahat desteklerimize başvuru yapabilmek için öncelikle etkinliğe kayıt olunması ve Avrupa Komisyonu tarafından katılım teyidinin başvuru sahibine ulaşması gerekmektedir. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.

0